SNGRESKJEMA

ANGRERETTSKJEMA

ANGRERETTSKJEMA

Angreskjema

ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:

E-post: hei@folkekraft.no

Eller per brevpost til: Folkekraft.no AS, Kanalveien 107, 5068 Bergen

________________________________________________________

Jeg underretter herved om at jeg ønsker å gå fra min avtale om kjøp av følgende: (sett kryss og spesifiser på linjene nedenfor)

 ☐ Varer

 ☐ Tjenester


___________________________________________________________


___________________________________________________________

Sett kryss og dato: 

☐ Avtalen ble inngått den (dato) ____________ (ved kjøp av tjenester) 

☐ Varen ble mottatt den (dato) ____________ (ved kjøp av varer) 

Navn: 

___________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________

Telefonnummer:

___________________________________________________________Dato: ___________________

Underskrift (dersom papirskjema benyttes): _______________________

Sist oppdatert: 4 august 2023

Angreskjema

ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:

E-post: hei@folkekraft.no

Eller per brevpost til: Folkekraft.no AS, Kanalveien 107, 5068 Bergen

____________________________________________________

Jeg underretter herved om at jeg ønsker å gå fra min avtale om kjøp av følgende: (sett kryss og spesifiser på linjene nedenfor)

 ☐ Varer

 ☐ Tjenester


_______________________________________________________


_______________________________________________________

Sett kryss og dato: 

☐ Avtalen ble inngått den (dato) ____________ (ved kjøp av tjenester) 

☐ Varen ble mottatt den (dato) ____________ (ved kjøp av varer) 

Navn: 

_______________________________________________________

Adresse:

_______________________________________________________

Telefonnummer:

_______________________________________________________Dato: ___________________

Underskrift (dersom papirskjema benyttes): _______________________

Sist oppdatert: 23 april 2024

Angreskjema

ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å gå fra avtalen.

Utfylt skjema sendes til:

E-post: hei@folkekraft.no

Eller per brevpost til: Folkekraft.no AS, Kanalveien 107, 5068 Bergen

________________________

Jeg underretter herved om at jeg ønsker å gå fra min avtale om kjøp av følgende: (sett kryss og spesifiser på linjene nedenfor)

 ☐ Varer

 ☐ Tjenester


_________________________


_________________________

Sett kryss og dato: 

☐ Avtalen ble inngått den (dato) ____________ (ved kjøp av tjenester) 

☐ Varen ble mottatt den (dato) ____________ (ved kjøp av varer) 

Navn: 

_________________________

Adresse:

_________________________

Telefonnummer:

_________________________Dato: ___________________

Underskrift (dersom papirskjema benyttes): _______________________

Sist oppdatert: 23 april 2024

Opplev medeierskap med Folkekraft

- Mer enn bare strøm