AKSJEPROGRAM

ALLE kunder får aksjer

ALLE kunder får aksjer

Nye kunder i Folkekraft får alle nye kunder aksjer i Folkekraft AS til en verdi av 1000kr (aksjepremie).

Eksisterende kunder /medeiere i Folkekraft som verver ny kunde får aksjer i Folkekraft AS til en verdi av 300 kr (vervepremie) per målepunkt som verves.

Som ny kunde regnes privatperson som er forbruker og som ikke har vært kunde i Folkekraft tidligere. Som ny kunde regnes også privatperson som er forbruker og som tegner strømavtale med Folkekraft for et målepunkt som ikke tidligere har vært tilknyttet Folkekraft.

Retten til både aksje- og vervepremie vil variere basert på aksjekursen. Aksjekursen fastsettes av Folkekraft på grunnlag av kundemasse og markedsobservasjoner eller kursen som skal benyttes, eller er benyttet, i kapitalutvidelser/emisjon.

Sist oppdatert: 23 april 2024

Nye kunder i Folkekraft får alle nye kunder aksjer i Folkekraft AS til en verdi av 1000kr (aksjepremie).

Eksisterende kunder /medeiere i Folkekraft som verver ny kunde får aksjer i Folkekraft AS til en verdi av 300 kr (vervepremie) per målepunkt som verves.

Som ny kunde regnes privatperson som er forbruker og som ikke har vært kunde i Folkekraft tidligere. Som ny kunde regnes også privatperson som er forbruker og som tegner strømavtale med Folkekraft for et målepunkt som ikke tidligere har vært tilknyttet Folkekraft.

Retten til både aksje- og vervepremie vil variere basert på aksjekursen. Aksjekursen fastsettes av Folkekraft på grunnlag av kundemasse og markedsobservasjoner eller kursen som skal benyttes, eller er benyttet, i kapitalutvidelser/emisjon.

Sist oppdatert: 23 april 2024

Aksjepremie

Alle kunder får 1 000kr i aksjepremie som velkomstgave.

Verv en venn

For hver venn du verver får du 300kr i aksjepremie som gave.

Aksjekjøp

Du kan også kjøpe aksjer i Folkekraft og øke ditt eierskap.

Opplev medeierskap med Folkekraft

- Mer enn bare strøm